Tagged with " while"
Nis 17, 2014 - X++    2 Yorumlar

X++ Yapısı, İf-Else Switch-Case Blokları ve Döngüler

X++, Axaptanın kendine özgü bir geliştirme dilidir. Bu dilinde kurallarında diğer dillere benzer özellikleri olduğu gibi onu diğer dillerden ayıran farklılıkları da vardır. Beraber bu dilin yapısını biraz inceleyelim.

Ax 2012 ile birlikte geliştirme ortamı(IDE) ayrı olarak karşımıza gelmektedir. Bu ortamı açtıktan sonra Tablo, Class, Form, Datasource, Job vb bir çok nesne üzerinde X++ ile kod yazılabilmektedir.

Tanımlama olarak ele aldığımızda diğer programlama dillerinden faklı olarak değişkenler dışında EDT ve tablo tanımlamaları da yapılması gereklidir. Ayrıca Form ve Class gibi yerlerde Global değişken tanımlaması classDeclarations kısmında tanımlanır. Yerel tanımlamalar ise kullanılan metodun en üstünde tanımlanır(Kod blokları içerisinde değişken tanımlanmaz sadece metodun en üstünde değişken tanımlaması yapılır).
Daha Fazla »