Nis 24, 2014 - Formlar (Forms), X++    Yorum Yok

Edit Method Oluşturma

Edit methodlar tip olarak display methodlar gibi çalışırlar ancak display methodlardan farklı olarak düzenlenebilme özellikleri vardır.

Ancak Edit methodlar fiziksel bir alan değildir. Başka bir tablodan veya kaynaktan gelen bilgiyi gösterirler ve istenirse üzerinde düzenleme yapılabilirler. Genellikle formlarda kullanılırlar.

edit dönüşDeğeriTipi editMetodAdı(boolean _set, alanınDeğişkenTipi _alanınDeğişkeni)
{
  if (_set)
  {
    //İşlemler
  }

  return döndürülecekDeğer;
}

_set değeri alanda bir değişiklik olmazsa “false” döner ve alandaki değer aynı şekilde geri döner. Alanda değişiklik yapıldığında _set değeri “true” döner ve if bloğu içindeki işlemleri yaparak girilen değerin geri döndürülmesini sağlar.

Örn :

Örnek olarak “SalesTable” altındaki “editFixedExchRate” edit metodu incelenebilir.

edit SalesFixedExchRate editFixedExchRate(boolean _set, SalesFixedExchRate _exchRate)
{
  ExchangeRateHelper exchangeRateHelper = ExchangeRateHelper::newCurrency(Ledger::primaryLedger(CompanyInfo::findDataArea(curext()).RecId), this.CurrencyCode);

  if (_set)
  {
    this.FixedExchRate = exchangeRateHelper.prepareExchangeRateForStorage(_exchRate);
  }
  else
  {
    _exchRate = exchangeRateHelper.displayStoredExchangeRate(this.FixedExchRate);
  }

  return _exchRate;
}

editMetod1

editMetod2

Erkan OĞUZ

Önceki Konu->

<- Sonraki Konu

Benzer yazılar

Yorum Yazın...