Mar 29, 2014 - Axapta Genel    Yorum Yok

ERP Nedir?

ERP, Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen “Enterprise Resource Planning” kelimelerinden oluşmaktadır. ERP bir organizasyonun tüm veri ve proseslerinin tek bir noktada entegre edildiği bilgi sistemleridir. Genellikle ERP sistemleri donanım ve yazılımın da dahil olduğu çok sayıda bileşen içerir. Çoğu ERP sistemi entegrasyonu gerçekleştirebilmek için, organizasyon genelinde bulunan çok sayıdaki fonksiyonlardan elde ettiği verilerini depolamak için birleştirilmiş veritabanı kullanmaktadır.

ERP, işletmenin tüm departman ve fonksiyonlarını tek bir bilgisayar sistemine entegre ederek tüm farklı departmanların özel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu entegre yaklaşım, yazılımın doğru kurulumu ve kullanımı ile kuruluşlara çok büyük ölçüde geri dönüş sağlar.

ERP, bir kurumun kendi iç süreçlerini bütünleşik bir yapıda gerçekleştirmeye imkan tanırken, işin kurum sınırları dışına taşan kısmının da desteklenmesini sağlar.

Bu iki süreci birleştiren ERP çözümlerinin genel karakteristikleri şöyle özetlenebilir:
• ERP uygulamaları, iş süreçlerini adresler.
• ERP uygulamaları modüler yapıdadır.
• ERP uygulamaları entegredir.
• ERP uygulamaları kurumların sınırlarını aşar, müşterilerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine kadar uzanır.
• Uçtan uca bir ERP çözümü, kurumun tüm iş fonksiyonlarını destekler.

ERP, finans, İK, üretim ve depolama için oluşturulan eski bağımsız bilgisayar sistemlerinin üstündedir ve bu sistemleri yazılım modullerinden oluşan birleşmiş tek bir yazılım ile değiştirir. Finans, üretim ve depolama kendi modüllerine sahip olsalar da bu modüller birbirine bağlantılı olarak çalışabilir. Örneğin finans departmanında bulunan kullanıcılar depolama modülü üzerinden siparişin sevkiyatının kontrolünü gerçekleştirebilir.
ERP’nin anahtarı : ENTEGRASYON

Entegrasyon ERP için çok önemli bir yer tutar. ERP’nin asıl amacı, organizasyondaki tüm birimlerin veri ve proseslerinin entegrasyonunu sağlayarak kolay erişim ve işakışı için birleştirmektir.

İdeal ERP Sistemi

İdeal ERP, çok sayıda yazılımın modüllerinin tüm verilerini içerdiği ve tek bir veritabanının kullanıldığı bir sistemdir.
• Üretim: Mühendislik, işakışı yönetimi, kapasite, kalite kontrol,malzeme evsaf listesi, üretim prosesi gibi fonksiyonları içerir.
• Finans: Borç hesabı, alacak hesabı, sabit kıymetler, defter-i kebir, nakit yönetimi vs.
• İnsan Kaynakları:Sosyal haklar, eğitim, bordro, devamlılık vs.
• Tedarik Zinciri Yönetimi: Envanter,tedarik zinciri planlaması, tedarikçi planlama, sipariş girişi, satınalma vs.
• Projeler: Maliyetleme, faturalama, aktivite yönetimi, zaman ve masraf vs.
• Müşteri İlişkileri Yönetimi: Satış ve pazarlama, hizmet, görevlendirme, müşteri bilgileri, çağrı merkezi desteği vs.
• Veri Depolama: Genellikle işletmenin müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları tarafından ulaşılan bir modüldür.

Önceki Konu->

<- Sonraki Konu

Benzer yazılar

Yorum Yazın...